Zastępca Dyrektora

Piotr Frydrycki

telefon: (22) 67-05-200
fax:      (22) 864-19-00
e-mail:  sekretariat@zgn-bielany.waw.pl   

nadzoruje oraz kieruje sprawami komórek organizacyjnych stosownie do:

  1. pełnomocnictw i zakresów czynności ustalanych przez Dyrektora ZGN w Dzielnicy Bielany,
  2. schematu organizacyjnego Zakładu,
  3. przyjmuje interesantów na interwencjach,
  4. podczas nieobecności Dyrektora ZGN w Dzielnicy Bielany odpowiada za realizację zadań Zakładu.  


Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają:

Dział Eksploatacji i Nadzoru Właścicielskiego
Dział Techniczny