Zarząd

Pracą i prawidłowym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy zarządza Dyrektor jednostki, przy pomocy Zarządu, w skład którego wchodzi on sam, Zastępca ds. Eksploatacji, Zastępca ds. Technicznych  i Główny Księgowy.

Dyrektor
Edmund Świderski

p.o. Dyrektora
Arkadiusz Przybylski

Zastępca Dyrektora ds. technicznych
Piotr Frydrycki

Główny Księgowy

Małgorzata Ślęzak

Rozmiar Tekstu
Wersja Kontrastowa