Wodomierze-odczyty, rozliczanie, legalizacja

Odczytów wodomierzy można wykonać samodzielnie, a następnie  przekazać ich wskazania:

  1. e-mailem: odczyty@zgn-bielany.waw.pl 
  2. lub osobiście wypełniając spersonalizowany blankiet odczytu wodomierzy (tylko do pobrania w Zespole Rozliczeń z Najemcami i Windykacji (I p., pok. nr 101) lub w Zespole Eksploatacji (parter, pok.nr 8) w siedzibie ZGN Bielany.

Rozliczenia wodomierzy dokonuje się na podstawie indywidualnych odczytów najemców oraz informacji przekazywanych przez Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych w okresach kwartalnych, półrocznych i rocznych, w zależności od Zarządcy Nieruchomości.

WAŻNE:
Wskazanie odczytów wodomierzy przekazane przez najemców stanowi podstawę rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym!!! 
W przypadku niedostarczenia odczytu wodomierza, nalicza się średnie zużycie wody na podstawie poprzednich zużyć. Powiadomienie o dokonanym rozliczeniu wysyłane jest do najemców.

Okres ważności legalizacji lub certyfikatu producenta wodomierzy wynosi 5 lat. W przypadku braku aktualnej legalizacji liczników, zużycie wody rozliczane będzie w świadczeniach, według normy przypadającej na budynek, a nie z faktycznych odczytów wodomierzy.