Telefony Alarmowe

19 115                   – całodobowy, ogólnomiejski numer do kontaktu 
                                mieszkańców z Urzędem m. st. Warszawy i jednostkami 
                                organizacyjnymi (zgłaszanie interwencji)

999
                        – Pogotowie Ratunkowe

998                        – Straż Pożarna

997                        – Policja

986                        – Straż Miejska – dyżury w Urzędzie Dzielnicy Bielany

723 986 112         – SMS do Straży Miejskiej

                                w przypadku niebezpieczeństwa w komunikacji miejskiej

994                        – Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne

993                        – Pogotowie Ciepłownicze

992                        – Pogotowie Gazowe

112                        – Europejski Numer Alarmowy (telefon komórkowy)

9633                      – Pogotowie Drogowe Zarządu Dróg Miejskich

022 9633                 (z telefonu komórkowego)

118 112                 – Informacja o numerach alarmowych


SPRAWDŹ:

  1. Gdzie dzwonić w sytuacji nagłej awarii 
  2. Jak działa CZK (Centrum Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy)
  3. Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń
  4. Pierwsza pomoc