Statut ZGN BIELANY

  1. Uchwała Nr XLIII/1024/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m. st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych Bielany” w jednostkę budżetową m. st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”
  2. Uchwała Nr LXXXII/2374/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m. st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych Bielany” w jednostkę budżetową m. st. Warszawy pod nazwą „Zaklad Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy bielany m. st. Warszawy”