Koordynator

Koordynator ds. dostępności
w  Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

W Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy został wyznaczony koordynator ds. dostępności, który realizuje zadania przewidziane
w zarządzeniu nr 1172/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności oraz wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności.

Zadania te dotyczyć będą działań zmierzających do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i likwidacją barier utrudniających mieszkańcom Warszawy funkcjonowanie w społeczeństwie w obszarach dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Koordynatorem ds. dostępności została wyznaczona

Agnieszka Salecka

tel. 22 67-05-210

agnieszka.salecka@zgn-bielany.waw.pl