Gospodarowanie odpadami

Od 01 stycznia 2022 r. w Warszawie będą obowiązywać nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami.

Rada m.st. Warszawy Uchwałą nr LVI/1749/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przyjęła nowy system naliczania opłat za wywóz śmieci w Warszawie.

Dla przedsiębiorców

wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości i pojemności opróżnianych pojemników.

Stawki podane poniżej dotyczą przedsiębiorców, którzy segregują śmieci.

Dla tych, którzy tego nie robią lub segregują w sposób nieprawidłowy, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla osób śmieci segregujących.

Stawki opłat za jednokrotne opróżnienie pojemnika będą wynosić:

1) 120 litrów – w wysokości 18,44 zł;

2) 240 litrów – w wysokości 36,88 zł;

3) 660 litrów – w wysokości 101,42 zł;

4) 770 litrów – w wysokości 118,32 zł;

5) 1 100 litrów – w wysokości 169,03 zł;

6) 2 500 litrów – w wysokości 384,16 zł;

7) 3 500 litrów – w wysokości 537,83 zł;

8) 4 000 litrów – w wysokości 614,66 zł;

9) 5 000 litrów – w wysokości 768,33 zł;

10) 7 000 litrów – w wysokości 1 075,66 zł;

11) 10 000 litrów – w wysokości 1 536,66 zł;

12) 12 000 litrów – w wysokości 1 844,00 zł;

13) 14 000 litrów – w wysokości 2 151,33 zł;

14) 16 000 litrów – w wysokości 2 458,66 zł;

15) 20 000 litrów – w wysokości 3 073,33 zł;

16) 36 000 litrów – w wysokości 5 532,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące nowy sposób naliczania opłat znajdą Państwo na stronie internetowej m.st. Warszawy Wszystko o odpadach – Warszawa 19115

BIO

odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych

ZMIESZANE

resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, potłuczone szyby i lustra, tekstylia

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

według terminarza

ZIELONE

Odbiór od marca do listopada.