Działy ZGN

Wykaz numerów telefonów do działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Obsługa lokatorów: 
Dział Eksploatacji (administratorzy) 22 67 05 280
Dział Rozliczeń z Najemcami (opłaty) 22 67 05 230
Dział Windykacji 22 67 05 240
Dział Techniczny22 67 05 270
Obsługa lokali użytkowych:
Zespół Lokali Użytkowych22 67 05 310
Obsługa wspólnot:
Dział Nadzoru Właścicielskiego22 67 05 260
Zamówienia Publiczne22 67 05 300
Dział Organizacyjno-Administracyjny22 67 05 210
Dział Finansowo-Księgowy22 67 05 220
S E K R E T A R I A T22 67 05 200