Dział Windykacji

Dział prowadzi całokształt spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zaległości czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych. Współpracuje z kancelarią prawną.

Kierownik Działu Windykacji:

Danuta Jaszczuk


telefon: (22) 67 05 240
e-mail: danuta.jaszczuk@zgn-bielany.waw.pl
e-mail: windykacja@zgn-bielany.waw.pl

Dyżury pracowników Działu Windykacji odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00 w pokoju 106 (I piętro).