Dział Rozliczeń z Najemcami

Realizuje zadania związane z rozliczaniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnychi lokali użytkowych.

Kierownik Działu Rozliczeń z Najemcami:

Jolanta Trzmielewska

e-mail: jolanta.trzmielewska@zgn-bielany.waw.pl telefony: 22 67 05 230

e-mail: czynsze@zgn-bielany.waw.pl   – bieżące rozliczenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
            odczyty@zgn-bielany.waw.pl   – odczyty wodomierzy 

Dyżury pracowników Działu Rozliczeń z Najemcami odbywają się od poniedziałku do piątku 

w godzinach: 8:00-15:00 w pokoju nr 101 (I piętro).