Informacja o zakończeniu obniżek z tytułu COVID

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów regulujących najem lokali użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy, tj. Uchwały Nr LVII/1814/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 9.12.2021 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, m.st. Warszawa zrezygnowało z dalszej kontynuacji udzielania obniżek czynszu związanych z COVID-19 dla lokali użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy.
Ponadto informujemy, że dotychczasowe przepisy dotyczące obniżek stawek czynszu za lokale użytkowe w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy będą miały zastosowanie tylko do wniosków złożonych w terminie do 31.12.2021 r., co oznacza, że ostatnim miesiącem podlegającym obniżce jest miesiąc grudzień 2021 roku, przy czym warunkiem uzyskania obniżki jest złożenie wniosku do końca roku 2021.