Ulgi w czynszach dla najemców miejskich lokali użytkowych


Ulgi w czynszach dla najemców miejskich lokali użytkowych w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Najemcy lokali użytkowych znajdujący się w wyjątkowo trudnej sytuacji mogą wnioskować do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany o czasowe obniżenie czynszu.

Na Bielanach mamy 310 lokali użytkowych, które są wynajmowane przez przedsiębiorców. Są to m.in sklepy, lokale gastronomiczne i usługowe oraz żłobki i przedszkola.

Dzielnica Bielany proponuje wsparcie ich najemcom, poprzez:
• czasowe obniżenie czynszu;
• odroczenie płatności czynszu;
• rozłożenie należności w czasie;
• odroczenie spłaty zadłużenia.

Najemcy, którzy będą chcieli skorzystać z pakietu pomocowego dla najemców lokali użytkowych w Dzielnicy Bielany – będących własnością m.st. Warszawy, zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr 2009/2020 z dnia 6 października 2020 r. Zarządu Dzielnicy Bielany, muszą złożyć wniosek zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

Decyzje na temat wysokości obniżki czynszu będą podejmowane indywidualnie. Decyzja będzie uzależniona od wpływu obecnej sytuacji pandemii koronawirusa na pogorszenie sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe potwierdzające straty finansowe Najemcy związane z COVID 19. Dokumenty tj. kopie z paragonów z kas fiskalnych muszą być potwierdzone przez Najemcę za zgodność z oryginałem

Co należy zrobić:
Jeśli masz umowę najmu z ZGN na Bielanach – wystarczy złożyć wniosek
(w załączeniu) w ZGN w Dzielnicy Bielany przy ul. Grębałowskiej 23/25 Warszawa

Rozmiar Tekstu
Wersja Kontrastowa