O G Ł O S Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
W WYNIKU PANDEMII KORONAWIRUSA, OBOWIĄZUJĄCYCH
OD DNIA 25.03.2020 R. DO 11.04.2020 R. WŁĄCZNIE, NAJBLIŻSZE ROZLICZENIE ZUŻYCIA WODY W LOKALACH KOMUNALNYCH POŁOŻONYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZEST SP. Z.O.O, NASTĄPI NA PODSTAWIE PÓŁROCZNYCH ODCZYTÓW.

PROSIMY O NIEDOSTARCZANIE ODCZYTÓW ZUŻYCIA WODY ZA I KWARTAŁ !!!

Koronawirus 2
Rozmiar Tekstu
Wersja Kontrastowa