Wspólnoty Mieszkaniowe-podstawy prawne

USTAWY

  1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (oprac. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z 2004 r. Nr 141 pozz.1492)
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 nr 101 poz. 926)