Obniżki techniczne i dochodowe

Czynniki obniżające bazową stawkę czynszu (tzw. obniżki techniczne lokalu)

definiuje § 4 Załącznika Nr 2 Uchwały nr XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy z dn. 13 grudnia 2012 r. ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017

Obniżki techniczne w wysokości:

50%
przysługują najemcom lokalu, który w związku z decyzją organu nadzoru budowlanego, powinien być opróżniony. Taki lokal niejednokrotnie stwarza bezpośrednie zagrożenie życia jego najemców, a niekiedy stanowi również zagrożenie dla pobliskiego otoczenia.

20%
przysługują najemcom niepełnosprawnym, tj. poruszającym się na wózku, w sytuacji, gdy w ich budynku mieszkalnym brakuje odpowiednich urządzeń technicznych, umożliwiających im dostęp do wynajmowanego lokalu;
najemcom, których lokal jest usytuowany w budynku wymagającym napraw co najmniej dwóch elementów konstrukcyjnych (np. fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy, konstrukcja schodów i dach).

15%
przysługują najemcom w sytuacji, gdy:
w ich lokalu brakuje: instalacji zimnej wody,kanalizacji,instalacji centralnego ogrzewania,
ich lokal jest położony w suterenie budynku.

10%
przysługują najemcom w sytuacji, gdy:
w ich lokalu brakuje: WC,łazienki,pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej,
wynajmowany lokal jest lokalem wspólnym , tj. stanowi lokal mieszkalny, w którym poszczególne pomieszczenia najmowane są przez dwóch lub więcej najemców (przy czym za wspólne korzystanie z pomieszczeń: kuchnia, łazienka, WC – przysługuje dodatkowa obniżka o 7% za każde z nich).

5%
przysługują najemcom w sytuacji, gdy:
w ich lokalu brakuje: instalacji ciepłej wody, instalacji gazowej, przy jednoczesnym braku odpowiednio wzmocnionej instalacji elektrycznej,
w ich budynku brakuje: windy (tylko w sytuacji, gdy budynek, w którym wynajmowany lokal jest usytuowany powyżej czwartej kondygnacji nadziemnej).

2%
przysługują najemcom w sytuacji, gdy w ich lokalu brakuje:
naturalnego oświetlenia w pomieszczeniu kuchennym lub we wnęce kuchennej.

Obniżki dochodowe

W stosunku do najemców o niskich dochodach Prezydent m. st. Warszawy stosuje obniżki czynszu naliczonego dla danego lokalu zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 2 Uchwały nr XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy z dn. 13 grudnia 2012 r. ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017

ZOBACZ:

  1. ulotkę informacyjną „Skorzystaj z obniżki czynszu. Złóż wniosek”
  2. informacje o obniżce naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach
  3. kontakt do Wydziału Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Bielany odpowiedzialnego za realizację obniżek dochodowych dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu
  4. informacje o dodatkach mieszkaniowych
  5. zasady przydzielania dodatków mieszkaniowych