niedziela 26 luty 2017

Jak postępować w przypadku zagrożenia

Inspektor00002

Jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia? Co zrobić jeżeli słyszymy wybuch lub strzały? Dowiedzieć się tego można z plakatów, które eksponowane są w pojazdach komunikacji miejskiej oraz na przystankach.

Warszawska komunikacja publiczna jest bardzo bezpieczna. Jednakże na wypadek różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji opracowane zostały szczegółowe procedury postępowania.

O tym jak postępować w przypadku zagrożenia terrorystycznego – wybuchu, strzelaniny czy też wzięcia zakładników – mieszkańcy Warszawy dowiedzieć się mogą  z przygotowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy plakatów i ulotek, które znaleźć można w pojazdach komunikacji miejskiej oraz na przystankach.

Jeżeli usłyszymy wybuch, przede wszystkim trzeba uciekać jak najdalej od niebezpieczeństwa. Nie można przy tym myśleć tylko o sobie – w sytuacji zagrożenia wszyscy muszą sobie pomagać. Gdy nie możemy uciekać, należy paść na ziemię i szukać schronienia za osłoną, np. murkiem. Jeżeli uda nam się uciec, to koniecznie należy poinformować inne osoby o niebezpieczeństwie.

Inaczej należy reagować w przypadku strzelaniny. Po pierwsze należy unikać okien i drzwi. Trzeba znaleźć bezpieczne schronienie za ścianą czy w pokoju. Jeżeli jest taka możliwość, to należy jak najszybciej zabezpieczyć wejście, np. blokując je ciężką szafą. Ważne jest aby nie zdradzić swojej kryjówki i nie zainteresować nią napastnika. W tym celu trzeba wyłączyć wszystkie urządzenia, które mogą wytwarzać dźwięk – radio, komputer oraz wyłączyć wibracje i wyciszyć telefon.

Jeżeli dostaniemy się w ręce napastników, to przede wszystkim należy zachować spokój i stosować się do ich poleceń. Nie można dyskutować z napastnikami, zgrywać bohatera czy też ich atakować. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów i trzeba pytać o pozwolenie wykonania każdej czynności. Zdecydowanie należy też unikać z nimi kontaktu wzrokowego.

Może się również zdarzyć, że znajdziemy podejrzaną torbę lub pakunek. Nie można go dotykać, podnosić, otwierać ani przesuwać. Jak najszybciej trzeba ostrzec o niebezpieczeństwie inne osoby i zadzwonić na numer 112, aby poinformować o zdarzeniu policję.

Ulotka PL
Ulotka EN

Odpracowanie zadłużenia

odpracowac czynszCzy można odpracować zadłużenie?

Uprzejmie informujemy, że dnia 8 grudnia 2015 r. została przyjęta uchwała nr 1219/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy spłacie zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Bielany.

Wymienione wyżej przepisy wprowadzają możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie usług i prac na rzecz Dzielnicy Bielany.

Do programu odpracowania zadłużenia może przystąpić użytkownik lokalu mieszkaniowego który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. zajmuje lokal mieszkalny wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy;
 2. posiada zadłużenie z tytułu zajmowania użytkowanego lokalu lub wcześniej zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, którego umowa najmu została mu wypowiedziana z uwagi zaległości czynszowe;
 3. znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej potwierdzonej, wydana na wniosek zainteresowanego, pisemną opinią właściwego ośrodka pomocy społecznej;
 4. wystąpi do dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o zamianę zaległego świadczenia pieniężnego na świadczenie niepieniężne

Spłata zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego może polegać na świadczeniu usług lub prac na rzecz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i jej jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany. Szczegółowy zakres usług wraz ze stawkami godzinowymi został określony w załączniku nr 1 do uchwały nr 1219/2015 m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2015 r. i obejmuje prace porządkowe, remontowo-budowlane oraz sprzątanie terenów zewnętrznych.

Użytkownik lokalu może wskazać inne osoby, które będą wykonywać w jego imieniu usługi lub prace na rzecz Dzielnicy Bielany stanowiące świadczenia niepieniężne.

Wniosek o spłatę zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa. Wzór wniosku dostępny jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie ZGN Bielany.

Jednocześnie informujemy, że aktualne pozostają wszystkie dotychczasowe formy pomocy, z których mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Do pobrania

Wniosek

Akty prawne

Zarządzenie Prezydent m.st. Warszawy

Uchwała Zarządu Dzielnicy Bielany

Nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie

infografika

Z myślą o wszystkich zadłużonych ...

 

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Biuro Porad Obywatelskich

w dniu 9 lipca 2015 r. zorganizowały spotkanie dla mieszkańców Bielan

Jak wyjść z zadłużenia ?

 

baner prezentacje spotkanie

 

Zobacz prezentacje organizatorów akcji

 

 

  prez1   prez2
   prez3  prez4
  prez5 prez6
  prez7  

 

Jak wyjść z zadłużenia?...czyli najtrudniejszy pierwszy krok

Nie udawaj, że problem Cię nie dotyczy
„Każdy zasługuje na drugą szansę” podkreślał w jednym z wywiadów dla gazety „Twoje Bielany” (nr 10/2015) Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Każdy z nas ma tym samym prawo do popełniania błędów, ale nie można unikać odpowiedzialności za nie, jak również konsekwencji z nimi związanych. Najtrudniej jest przyznać się przed samym sobą, że problem zadłużenia dotyczy właśnie mnie. Dookoła przecież są inni, którzy mają do oddania większe należności. Takie przekonanie wielu z nas zapędza w tzw. kozi róg - bagatelizujemy problem, a tymczasem on nie rozwiąże się sam bez naszego zaangażowania. Najtrudniejszy jest zatem pierwszy krok...

Dzielnica Bielany chce pomóc dłużnikom lokali komunalnych

Problem zadłużenia nie jest tematem łatwym, wdzięcznym do rozmów wśród większego grona odbiorców. Nie oznacza to jednak, że powinien zostać zaszufladkowany do tematów zapomnianych, niewygodnych, wstydliwych, czy wręcz tabu. To pewnego rodzaju stereotyp, z którym 9 lipca 2015 r. próbowano się zmierzyć podczas spotkania: „Jak wyjść z zadłużenia?”, zorganizowanego z myślą o mieszkańcach Bielan, przez Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Biuro Porad Obywatelskich oraz Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z udziałem partnerów: Biura Polityki Lokalowej m. st. Warszawy, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
Przeprowadzona w tym celu kampania informacyjna na terenie Dzielnicy (plakaty, ulotki, zapisy mieszkańców prowadzone przez ZGN w Dzielnicy Bielany, OPS Bielany oraz Biuro Porad Obywatelskich) spotkała się z zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem mieszkańców. Na listy uczestników w dniu spotkania wpisało się 70 osób. Bogaty program spotkania, jak również możliwość zadawania pytań prelegentom pozwolił mieszkańcom poznać złożoność oraz wielowymiarowy aspekt problemu zadłużenia, na który należy spojrzeć szerzej, by w przyszłości racjonalnie łączyć stosowanie przepisów i podejmowanie decyzji z istniejącymi możliwościami – narzędziami szerokorozumianej pomocy (programy pomocowe, pomoc społeczna, świadczenia pieniężne i niepieniężne, bezpłatne poradnictwo, edukacja mieszkańców - prosty przekaz informacji, sprawna i efektywna komunikacja: obywatel-urząd), w takim zakresie jak:

Z największym zainteresowaniem mieszkańców spotkała się jednak prezentacja doradców Biura Porad Obywatelskich (BPO). Na początku spotkania krótko działalność organizacji przedstawiła Ija Maria Ostrowska – Dyrektor BPO, przypominając i zachęcając wszystkich mieszkańców do odwiedzania w każdy poniedziałek w godzinach 12:00-16:00 punktu informacyjnego Biura w siedzibie Biblioteki Publicznej przy ul. Wrzeciono 48. W kolejnej części głos zabrali doradcy Biura: Małgorzata Kaźmierczak i Anna Kuć. Zaprezentowane tematy przedstawiono w sposób przejrzysty, a mieszkańcy z chęcią zadawali pytania do następujących zagadnień:

 • rodzaje zadłużeń i odpowiedzialność za długi ze szczególnym uwzględnieniem zadłużeń mieszkaniowych,
 • tryb dochodzenia należności przez wierzycieli,
 • koszty egzekucyjne,
 • kiedy następuje przedawnienie długów,
 • jakie zobowiązania należy spłacać w pierwszej kolejności.

Spotkanie: „Jak wyjść z zadłużenia?” i jego cel miały za zadanie:

 • z jednej strony pokazać problem, jakim jest zadłużenie najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy,
 • z drugiej zaś – odsłonić chęć, inicjatywę i gotowość do niesienia pomocy, wsparcia przez Dzielnicę Bielany jej mieszkańcom w tematach trudnych (np. zadłużenie i wiążące się z tym problemy biedy, bezrobocia, zagrożenie wykluczeniem społecznym).

Warto rozmawiać...
Spotkanie na temat zadłużenia, zaangażowanie w jego przebieg i organizację wszystkich partnerów w połączeniu z frekwencją mieszkańców, jest dowodem na to,że Dzielnica Bielany jest gotowa na podejmowanie dialogu z mieszkańcami i szukanie nowych rozwiązań prowadzących do podejmowania działań zapobiegających powstawaniu zaległości czynszowych zapisanych w Rozdziale 7, pkt. 4. Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz Biuro Porad Obywatelskich planują cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami. Informacje na ten temat na bieżąco będą ukazywały się na stronie internetowej: www.zgn-bielany.waw.pl  oraz w siedzibach ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Materiały informacyjne:

1. Program spotkania

2. Projekt "Wsparcie dla zadłużonych"

3. Działaj aktywnie, możesz wyjść z zadłużenia (cenne porady)

4. Konsekwencje zadłużeń (ważne informacje)

5. Wspólne decydowanie - rodzinny budżet (praktyczne porady)

Poradnik dla lokatorów zamieszkujących w budynkach zwróconych w trybie "dekretu Bieruta"

poradnik

 

 

Strona 1 z 2