Lokale do wynajęcia w drodze konkursu

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokali użytkowych, garaży, boksów motocyklowych

Podczas posiedzenia Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 30 grudnia 2020 r. członkowie Zarządu Dzielnicy przyjęli do akceptującej wiadomości zasadność i konieczność wyłączenia lokalu użytkowego U-5 o powierzchni 123,71 m2 , usytuowanego w budynku przy Al. Zjednoczenia 11 z procedury konkursowej z uwagi na zaistniały stan prawny oraz faktyczny.

Jak prawidłowo złożyć ofertę

Rozmiar Tekstu
Wersja Kontrastowa